Allt om solfångare

Solfångare vs solpaneler

Solfångare vs solpaneler

– vad är skillnaden?

Vad är skillnaden mellan solfångare och solpaneler? Är det samma sak? Om inte, vilken är effektivare? Vilken ska man köpa?

Vilken är mest effektiv: en solfångare eller solpaneler? Uppvärmning med en solfångare är ett utmärkt sätt att använda förnybar energi samtidigt som man använder solpaneler för att skapa el vilket är en annan form av att utnyttja solenergi.

Båda teknikerna har för- och nackdelar, vilket är upp till debatt för privatpersoner och företag. I den här artikeln vill vi ge dig en inblick i användningen av solenergi.

Fotovoltaiska (PV) solpaneler

Solpanelen är ett solcellssystem som absorberar den elektriska strålningen som kommer från solljuset. Därefter genererar den elektricitet samtidigt som den laddar partiklarna.

Termisk solfångare

Termiska solfångare använder inte solenergi för att skapa elektricitet, utan för att värma upp termiska system. I det här fallet blir vätskan inuti kollektorn varm, och sedan levererar den värme medan den cirkuleras.

Energisamlare och paneler: skillnaderna

Många blandar ihop definitionen av solfångare och solpaneler, men skillnaden är betydande. Medan samlare genererar värmeenergi producerar solpaneler el.

Solenergianvändning hos företag och hushåll

Fördelar och nackdelar

Förnybara energikällor är vår planets framtid. Vid det här laget genererar vindkraftverk mest energi, men solenergiindustrin förbättras mest dynamiskt. Allt fler solgårdar med bättre teknik etableras.

Eftersom de nuvarande koldioxidutsläppen är på rekordhöga nivåer har nationer börjat enas om att minska luftföroreningarna och nå nollutsläpp fram till 2050.

Så att etablera en solfångare eller en panel i ditt hushåll eller företag kommer att vara ett långvarigt, bra beslut. Dessutom säger forskare att på bara 1 timme är mängden energi från solen som träffar jorden mer än vad hela planeten förbrukar på ett år.

Således är solenergi en oändlig kraftkälla.

Även om byggnadskostnaderna är höga är det mycket låg kostnad att underhålla ett solenergisystem, så du kan minska dina elräkningar.

Men jämfört med naturgas finns det också vissa nackdelar. För närvarande kan vi inte lagra solenergi effektivt. Även om vi kan transportera det eller till och med dela det med våra grannar, om vi producerar för mycket är det inte möjligt att lagra det i flera år.

Förnybara energikällor

Solenergianvändning hos företag och hushåll

Solfångare behöver mer underhållsarbete eftersom vattnet (och dess pH-värde) kan slita ut systemet.

Om du bara skulle använda solenergi för att värma upp dina fastigheter, välj då solfångare. Men om du skulle sänka dina elräkningar och använda solenergi i en större skala, prova solpaneler.

Fabriker använder ibland solfångare och solpaneler som en extra energikälla för fossila bränslen.

Slutsats

  • Tekniken för solpaneler och solfångare förbättras fortfarande.
  • Lagringen av förnybar energi är ännu inte effektiv.
  • Båda typerna av solcellsanläggningar kan hjälpa dig att minska dina elräkningar.
  • Solfångare använder värmeenergi för att värma upp system.
  • Solpaneler har ett solcellssystem för att generera el.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *